Profesjonalny preparat do mycia podłóg, paneli, posadzek i płytek — Profesjonalny preparat do mycia podłóg, paneli, posadzek i płytek Emulbet - Eko - środek antyadhezyjny Emulbet - Eko - środek antyadhezyjny —

Posadzka – Profesjonalny preparat do mycia podłóg, posadzek i płyt ceramicznych

61,50 

Wyczyść

W przypadku chęci zakupu większej ilości – prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu dokonania wyceny.
tel. 661 922 254 lub biuro@dakis.pl

Preparat przeznaczony do mycia posadzek
warsztatowych wykonanych z kamienia naturalnego,
lastryko, terakoty i innych posadzek przemysłowych.

Doskonale sprawdza się usuwając wszelki tłuszcz
i brud przywraca kolor.

Sposób użycia:
▪ Sporządzić płyn roboczy, stosując 50 ml koncentratu na 10 litrów wody (stosunek 1:200).
▪ Wymieszać
▪ Przetrzeć powierzchnie mopem i pozostawić do wyschnięcia.

Koncentrat Posadzka warsztatowa może być
używany w maszynach myjących wg. ogólnych zasad.
W przypadku uporczywych zabrudzeń zwiększyć dawkę
koncentratu i powtórzyć zmywanie posadzki.

UWAGA!
Zawiera wodorotlenek potasu
H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pojemność: 5 litrów

Dodatkowe informacje

sztuki

1 sztuka, 2 sztuki, 3 sztuki, 4 sztuki, 5 sztuk, 6 sztuk, 7 sztuk, 8 sztuk, 9 sztuk, 10 sztuk, 11 sztuk, 12 sztuk


Podobne produkty