Specjalistyczny preparat do likwidacji odorów — Specjalistyczny preparat do likwidacji odorów Posadzka - Profesjonalny preparat do mycia podłóg, posadzek i płyt ceramicznych Posadzka - Profesjonalny preparat do mycia podłóg, posadzek i płyt ceramicznych —

Profesjonalny preparat do mycia podłóg, paneli, posadzek i płytek

19,99 

Wyczyść

W przypadku chęci zakupu większej ilości – prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu dokonania wyceny.
tel. 661 922 254 lub biuro@dakis.pl

Preparat przeznaczony do mycia posadzek, podłóg, paneli, płytek z
kamienia naturalnego, ceramicznych, lastryko, terakoty i innych.

Doskonale sprawdza się usuwając
wszelki tłuszcz i brud, przywraca kolor.

Sposób użycia:
▪ Sporządzić płyn roboczy, stosując
50ml koncentratu na 10 litrów wody (stosunek 1:200).
▪ Wymieszać
▪ Przetrzeć powierzchnie mopem i pozostawić do wyschnięcia.

Koncentrat Posadzka warsztatowa może być używany w maszynach myjących wg. ogólnych zasad.
W przypadku uporczywych zabrudzeń zwiększyć dawkę koncentratu i powtórzyć zmywanie posadzki.

UWAGA!
Zawiera wodorotlenek potasu.
H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pojemność: 1000 ml

Dodatkowe informacje

sztuki

1 sztuka, 2 sztuki, 3 sztuki, 4 sztuki, 5 sztuk, 6 sztuk, 7 sztuk, 8 sztuk, 9 sztuk, 10 sztuk, 11 sztuk, 12 sztuk


Podobne produkty