Emulbet - Eko - środek antyadhezyjny — Emulbet - Eko - środek antyadhezyjny Welur - Nowoczesny preparat do tapicerki Welur - Nowoczesny preparat do tapicerki —

ANTY BRUD – Specjalny środek do tłustych zabrudzeń

21,23 

Wyczyść

Anty Brud
Profesjonalny preparat do usuwania wszelkiego rodzaju tłustych zabrudzeń. KONCENTRAT 1:200

Preparat przeznaczony do mycia posadzek, podłóg, paneli, płytek z kamienia naturalnego, ceramicznych, lastryko, terakoty i innych. Doskonale sprawdza się usuwając wszelki tłuszcz i brud, przywraca kolor.

Sposób użycia:

  • Sporządzić płyn roboczy, stosując 50 ml koncentratu na 10 litrów wody (stosunek 1:200),
  • Wymieszać
  • Przetrzeć powierzchnię mopem i pozostawić do wyschnięcia.

Koncentrat może być używany w maszynach myjących wg. ogólnych zasad. W przypadku uporczywych zabrudzeń zwiększyć dawkę koncentratu i powtórzyć zmywanie posadzki.

UWAGA! Zawiera wodorotlenek potasu. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. P102 Chronić przed dziećmi. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pojemność: 1 litr

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
litry

1 litr, 2 litry, 3 litry, 4 litry, 5 litrów, 6 litrów, 7 litrów, 8 litrów, 9 litrów, 10 litrów, 11 litrów, 12 litrów


Podobne produkty