Acepol 77 — Acepol 77 Dakisil 122 Dakisil 122 —

Dakisil 125 S

178,35 

Wyczyść

W celu zamówienia produktu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

DAKISIL 125 S
producent: Dakis® Sp. z o.o.
SILIKONOWY PREPARAT PRZECIWPIANOTWÓRCZY DO ZASTOSOWAŃ SPOŻYWCZYCH
Opis produktu
DAKISIL 125 S jest silikonowym preparatem odpieniającym i zapobiegającym powstawaniu piany przeznaczonym do stosowania w różnych branżach przemysłu spożywczego, lecz w szczególności w przemyśle fermentacyjnym. DAKISIL 125 S jest przystosowany do zimnych i gorących środowisk. Wykazuje optymalne właściwości w zakresie temperatur od 20 do 60 oC. DAKISIL 125 S po zmieszaniu z wodą tworzy jednorodną emulsję. Preparat nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Preparat nie zawiera substancji niebezpiecznych w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Typowe własności
Postać
Kolor
Zapach
Gęstość (20 oC)
Lepkość (25 oC)
Zawartość dimetylopolisiloksanu
Ciecz
Biały
Łagodny
Ok. 0,99 g/cm3
2500 mPa*s
30%
Typowe zastosowania
Przemysł fermentacyjny
Procesy o burzliwym przepływie cieczy
Szczególne procesy o temperaturze powyżej 20 OC
Dawki
DAKISIL 125 S może być dozowany w postaci dostarczonej bez rozcieńczania. Może być również zmieszany z wodą bezpośrednio przed użyciem. Dawki zależą od warunków procesu technologicznego i oczekiwanych efektów. Maksymalna dopuszczalna dawka preparatu DAKISIL 125 S wynosi 0,033 g/kg. Preparat wykazuje doskonałe właściwości przeciwpianotwórcze, gdy stosowany jest w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:3. Roztwór wodny emulsji należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Roztwór wodny emulsji przechowywany przez dłuższy czas należy dokładnie wymieszać.
Przydatność do użytku
DAKISIL 125 S może być magazynowany przez okres 6 miesięcy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pomieszczenie powinno być suche, a temperatura nie niższa niż 2oC.
Raz zaczerpniętego preparatu nie należy wlewać powtórnie do oryginalnego zbiornika.
Odpowiedzialność
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, środków ochrony osobistej znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego, którą można zamówić telefonując.
Uwaga
Informacje tutaj zawarte oparte są na naszej najlepszej wiedzy dostępnej w dniu druku tego dokumentu i dostarczają jedynie danych dotyczących naszego produktu. Dokument ten nie stanowi zatem gwarancji określonych parametrów czy zastosowań.

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

26kg, 5kg


Podobne produkty