FORTE PRIME - Preparat do dezynfekcji wanien z hydromasażem - opakowanie 1 L — FORTE PRIME - Preparat do dezynfekcji wanien z hydromasażem - opakowanie 1 L Dakisil 125 S Dakisil 125 S —

Acepol 77

338,25 

Wyczyść

W celu zakupu produktu – prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Kanister 5 kg – 55 zł netto/ kg

ACEPOL 77
producent: DyStar
PREPARAT PRZECIWPIANOTWÓRCZY DLA FERMENTACJI SPIRYTUSU
Opis produktu
ACEPOL 77 jest organicznym, niejonowym i niezawierającym silikonu preparatem przeciwpianotwórczym i odpieniającym przeznaczonym do stosowania w przemyśle fermentacyjnym [również przy produkcji cukru (dyfuzja, saturacja) oraz wytwarzaniu skrobi]. ACEPOL 77 jest szczególnie przydatny do gaszenia piany w procesie fermentacji spirytusu produkowanego z ziemniaków lub melasy.
ACEPOL 77 jest kompozycją adduktów tlenków alkilenowych.
Typowe właściwości
Wygląd
Kolor
Zapach
pH
Gęstość (DIN 51757, 20oC)
Lepkość (20oC)
Temperatura zestalania
Stężenie substancji aktywnej
Klarowna ciecz
Jasno żółty
Neutralny
6,5 – 7,5 (1% H2O)
1,0 g/cm3
350 mm2/s
< -32oC
100%
Typowe zastosowania * Fermentacja: produkcja spirytusu
Dozowanie
ACEPOL 77 stosuje się w postaci dostarczonej bez rozcieńczania. Dawki preparatu zależą od wymaganych rezultatów i warunków technologicznych. Normalna dawka preparatu zawiera się w granicach 1 – 10 ppm w odniesieniu do ilości odpienianego medium. ACEPOL 77 jest toksykologicznie nieszkodliwy.
Przydatność do użytku
ACEPOL 77 może być magazynowany przez okres 12 miesięcy w oryginalnych, szczelnych pojemnikach w temperaturze 0 – 30oC.
Odpowiedzialność
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony osobistej i pierwszej pomocy znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu, którą można zamówić telefonicznie.
Uwaga
Powyższe informacje oparte są na aktualnie dostępnej wiedzy i dostarczają danych dotyczących produktu. Nie stanowią one zatem gwarancji określonych właściwości czy zastosowań.

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

5kg