Dakisil 125 S — Dakisil 125 S Delfin Prime - Bezchlorowy preparat do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych Delfin Prime - Bezchlorowy preparat do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych —

Dakisil 122

159,90 

Wyczyść

W celu zamówienia produktu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

DAKISIL 122
producent: Dakis® Sp. z o.o.
SILIKONOWY PREPARAT PRZECIWPIANOTWÓRCZY DO ZASTOSOWAŃ SPOŻYWCZYCH
Opis produktu
DAKISIL 122 jest silikonowym preparatem odpieniającym i zapobiegającym powstawaniu piany przeznaczonym do stosowania w różnych branżach przemysłu spożywczego. Jest preparatem przystosowanym do stosowania w szczególności w środowiskach o niższej temperaturze oraz tam gdzie występuje burzliwy przepływ cieczy. DAKISIL 122 po zmieszaniu z wodą tworzy jednorodna emulsję. Preparat nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Substancją aktywną jest dimetylopolisiloksan (E 900).
Typowe własności
Postać
Kolor
Zapach
Gęstość (20 oC)
Lepkość (25 oC)
Zawartość dimetylopolisiloksanu
Ciecz
Biały
Łagodny
Ok. 0,98 g/cm3 ± 2%
Ok. 350 mPa*s
25%
Typowe zastosowania
Przetwórstwo żywności generujące pianę
Przemysł fermentacyjny
Dawki
DAKISIL 122 może być dozowany w postaci dostarczonej bez rozcieńczania. Może być również zmieszany z wodą bezpośrednio przed użyciem. Dawki zależą od warunków procesu technologicznego i oczekiwanych efektów. Maksymalna dopuszczalna dawka preparatu DAKISIL 122 wynosi 0,040 g/kg (w przypadku zastosowania w branży spożywczej i farmaceutycznej).
Przydatność do użytku
DAKISIL 122 może być magazynowany przez okres 12 miesięcy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pomieszczenie powinno być suche, a temperatura nie niższa niż 5 oC.
Odpowiedzialność
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, środków ochrony osobistej znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego, którą można zamówić telefonując.
Uwaga
Informacje tutaj zawarte oparte są na naszej najlepszej wiedzy dostępnej w dniu druku tego dokumentu i dostarczają jedynie danych dotyczących naszego produktu. Dokument ten nie stanowi zatem gwarancji określonych parametrów czy zastosowań.

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

26kg, 5kg


Podobne produkty