Dakisil 125 S — Dakisil 125 S Delfin Prime - Bezchlorowy preparat do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych Delfin Prime - Bezchlorowy preparat do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych —

Dakisil 122

159,90 

Wyczyść

W celu zamówienia produktu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

DAKISIL 122
producent: Dakis® Sp. z o.o.
SILIKONOWY PREPARAT PRZECIWPIANOTWÓRCZY DO ZASTOSOWAŃ SPOŻYWCZYCH
Opis produktu
DAKISIL 122 jest silikonowym preparatem odpieniającym i zapobiegającym powstawaniu piany przeznaczonym do stosowania w różnych branżach przemysłu spożywczego. Jest preparatem przystosowanym do stosowania w szczególności w środowiskach o niższej temperaturze oraz tam gdzie występuje burzliwy przepływ cieczy. DAKISIL 122 po zmieszaniu z wodą tworzy jednorodna emulsję. Preparat nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.
Typowe własności
Postać
Kolor
Zapach
Gęstość (20 oC)
Lepkość (25 oC)
Zawartość dimetylopolisiloksanu
Ciecz
Biały
Łagodny
Ok. 0,98 g/cm3 ± 2%
Ok. 350 mPa*s
25%
Typowe zastosowania
Przetwórstwo żywności generujące pianę
Przemysł fermentacyjny
Dawki
DAKISIL 122 może być dozowany w postaci dostarczonej bez rozcieńczania. Może być również zmieszany z wodą bezpośrednio przed użyciem. Dawki zależą od warunków procesu technologicznego i oczekiwanych efektów. Maksymalna dopuszczalna dawka preparatu DAKISIL 122 wynosi 0,040 g/kg (w przypadku zastosowania w branży spożywczej i farmaceutycznej).
Przydatność do użytku
DAKISIL 122 może być magazynowany przez okres 6 miesięcy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pomieszczenie powinno być suche, a temperatura nie niższa niż 5 oC.
Odpowiedzialność
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, środków ochrony osobistej znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego, którą można zamówić telefonując.
Uwaga
Informacje tutaj zawarte oparte są na naszej najlepszej wiedzy dostępnej w dniu druku tego dokumentu i dostarczają jedynie danych dotyczących naszego produktu. Dokument ten nie stanowi zatem gwarancji określonych parametrów czy zastosowań.

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

26kg, 5kg


Podobne produkty