Specjalistyczny preparat do usuwania kamienia i rdzy — Specjalistyczny preparat do usuwania kamienia i rdzy Łazienka-Specjalistyczny preparat do mycia i czyszczenia Łazienka-Specjalistyczny preparat do mycia i czyszczenia —

Specjalistyczny preparat do usuwania tłuszczu i brudu

25,83  z VAT

W przypadku chęci zakupu większej ilości – prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu dokonania wyceny.
tel. 661 922 254 lub biuro@dakis.pl

Specjalistyczny preparat do usuwania tłuszczu i brudu – Okapy kuchenne
Preparat do usuwania tłuszczu i brudu z okapów kuchennych, piekarników i grilla oraz szyb kominkowych.
Doskonale usuwa tłuszcz, przypalony tłuszcz i zastarzały brud.

Sposób użycia:
• Spryskać czyszczoną powierzchnię niewielką ilością płynu lub piany, ewentualnie nalać płyn na wilgotną szmatkę i rozprowadzić po powierzchni. Odczekać 1 minutę.
• Przecierać szmatką czyszczoną powierzchnię do momentu usunięcia brudu.
• Spłukać wodą lub przetrzeć wilgotną szmatką celem usunięcia resztek preparatu.
• W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Uwaga!
H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę.
P102 Chronić przed dziećmi. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
Zawiera: wodorotlenek potasu.

Ważność: 2 lata od daty produkcji
Pojemność: 750 ml

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
kartony

1 sztuka, 2 sztuki, 3 sztuki, 4 sztuki, 5 sztuk, 6 sztuk, 7 sztuk, 8 sztuk, 9 sztuk, 10 sztuk, 11 sztuk, 12 sztuk, 13 sztuk, 14 sztuk, 15 sztuk, 16 sztuk, 17 sztuk, 18 sztuk, 19 sztuk, 20 sztuk, 21 sztuk, 22 sztuki, 23 sztuki, 24 sztuki, 25 sztuk, 26 sztuk, 27 sztuk, 28 sztuk, 29 sztuk, 30 sztuk, 31 sztuk, 32 sztuki, 33 sztuki, 34 sztuki, 35 sztuk, 36 sztuk


Podobne produkty