FORTE PRIME - Preparat do dezynfekcji wanien z hydromasażem - opakowanie 1 L — FORTE PRIME - Preparat do dezynfekcji wanien z hydromasażem - opakowanie 1 L Acepol 77 Acepol 77 —

Silemal 160

153,75 

Wyczyść

Cena:
25 zł/kg netto + 23 % VAT przy zakupie: 5 L
22 zł/kg netto + 23 % VAT przy zakupie: 29 L

SILEMAL 160 SILIKONOWA EMULSJA DLA PRZEMYSŁU WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Opis
SILEMAL 160 jest silikonową emulsją o silnych własnościach antyadhezyjnych i antyelektrostatycznych przeznaczoną do smarowania form w przemyśle wyrobów gumowych. Posiada również doskonałe własności smarujące. SILEMAL 160znakomicie ułatwia wyjmowanie wypraski z formy i pozwala na uzyskanie powierzchni o doskonałej jakości.
Własności
Wygląd
Kolor
Zapach
Ciężar właściwy [20oC]
Lepkość [20oC]
Temperatura krzepnięcia
Stężenie oleju silikonowego
Ciecz
Biały
Neutralny
0,93-0,95 g/cm3
330-360 mPa*s
Ok. 1 oC
60 ± 2 %
Typowe zastosowania
Smarowanie lub natryskiwanie form w przemyśle gumowym,
Smarowanie lub natryskiwanie form w przemyśle tworzyw sztucznych,
Konserwacja i nabłyszczanie wyrobów z gumy.
Stoswanie
SILEMAL 160 można stosować w postaci dostarczonej lub rozcieńczać wodą w dowolnym stosunku. Roztwór wodny zaleca się przygotować bezpośrednio przed użyciem. Roztwór należy intensywnie wymieszać. Emulsję można nakładać na powierzchnie pędzlem lub natryskiwać dowolnym urządzeniem.
Magazynowanie
SILEMAL 160 należy przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 1 oC a 30 oC. Przechowywanie preparatu w wyższej temperaturze może prowadzić do jego rozwarstwienia się. Gdy z jakichkolwiek powodów tak się stanie, preparat należy intensywnie wymieszać. Po takim zabiegu preparat nie traci swych właściwości.
Przydatność do użytku
6 miesięcy od daty dostawy.
Bezpieczeństwo
Operując preparatem należy stosować zwykłe zasady bezpieczeństwa. Zaleca się zakładanie gumowych rękawic, a podczas natryskiwania zaleca się stosowanie okularów lub masek ochronnych.
Opakowania
Bęben metalowy 200 kg
Kanister z tworzywa sztucznego 30 kg

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

29kg, 5kg