Acepol 77 — Acepol 77 Acepol 7197 Acepol 7197 —

Acepol 7287

246,00 

Wyczyść

Kanister 5 kg – 40 zł netto/ kg
Kanister 29 kg  – 31 zł netto/ kg

ACEPOL 7287
producent: DyStar
PREPARAT PRZECIWPIANOTWÓRCZY DLA PROCESÓW FERMENTACYJNYCH
Opis produktu
ACEPOL 7287 jest preparatem przeciwpianotwórczym nie zawierającym silikonu przeznaczonym do kontrolowania poziomu piany w różnych procesach technologicznych występujących w przetwórstwie żywności oraz w procesach fermentacyjnych. ACEPOL 7287 jest szczególnie wydajny w procesie fermentacji drożdży. ACEPOL 7287 pozostawia cienką warstwę piany na powierzchni cieczy co zapewnia dobre nasycenie tlenem roztworu fermentacyjnego.
Typowe własności
Wygląd
Kolor
Zapach
Gęstość (DIN 51757, 20oC)
Lepkość (30oC)
Temperatura zapłonu
Temperatura krzepnięcia
Ciecz
Bezbarwny do jasnożółtego
Łagodny
Ok. 1,01 g/cm3
Ok. 360 – 400 mm2/s
> 175oC
Ok. – 28oC
Typowe zastosowania
Fermentacja drożdży
Produkcja kwasu cytrynowego
Pozostałe procesy fermentacyjne
Dawki
ACEPOL 7287 stosuje się w postaci dostarczonej bez rozcieńczenia. Dawki zależą od warunków technologicznych oraz oczekiwanych rezultatów. Przeciętne dawki nie przekraczają 0,6 – 1,0 g/kg odpienianego medium.
Trwałość
ACEPOL 7287 należy przechowywać w oryginalnych szczelnych pojemnikach w miejscu suchym i w temperaturze otoczenia. Trwałość preparatu wynosi 12 miesięcy.
Odpowiedzialność
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony osobistej i pierwszej pomocy znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu, którą można zamówić telefonicznie.
Uwaga
Podane wyżej informacje oparte są na naszej aktualnej wiedzy i prezentują dane dotyczące produktu. Nie stanowią one zatem gwarancji określonych własności lub zastosowania.

 

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

26kg, 5kg


Podobne produkty